Contact/Impressum and more Informationen :

Gabriell School of Traditional Irish Dance

Gealach Gorm
Traditioneller Irischer Tanzsport Niedersachsen e.V.

oder

Robert Gabriell,
TCRG/CLRG

Hamburg

Tel. 0176 23632419

E-Mail:
gealachgorm@email.de
oder
gabriellschool@gmx.de


Internet: www.hamburgfeis.de
www.gelachgorm.de
www.gabriellschool.de


- Disclaimer -